Aktuality @ názory

Kalendár

Návštevnosť

TOPlist

Novinky

Najnovšie komentáre...

Ekonomika

„O cenu Dexia banky 2007“

ilustračné foto

„O cenu Dexia banky 2007“

ilustračné foto09.11.2007 17:29 - BRATISLAVA
Dňa 9. 11. 2007 sa v hoteli Dubná skala v Žiline konalo slávnostné odovzdávanie cien súťaže o „Cenu Dexia banky 2007“ za najlepšiu diplomovú prácu, ktorá prispeje k rozvoju miest, obcí a regiónov na Slovensku.
Do súťaže sa zapojilo 10 vysokých škôl a prijatých bolo 36 diplomových prác. Hlavnú cenu získala diplomová práca s názvom „Riešenie zelene cintorína v Brezovej pod Bradlom so zreteľom na tvorbu Dušana Jurkoviča“, diplomantky Jany Krajčiovej zo Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre.

Víťazka súťaže získala 50 000 Sk a mimoriadnu cenu, zájazd na pôdu Európskeho parlamentu. Hodnotiaca komisia, zložená zo zástupcov Dexia banky, Združenia miest a obcí Slovenska, vysokých škôl a Asociácie Euroregiónov na Slovensku vysoko ohodnotila úroveň všetkých diplomových prác.

Skonštatovala, že všetky diplomové práce môžu byť pre mestá a obce podnetné na vytvorenie štúdií a projektov. Diplomanti a ich myšlienky tak dostanú možnosť presadiť sa v praxi i v reálnom živote. Ceny do súťaže venovali spoločnosti Dexia banka Slovensko a.s., ZMOS a MUNICIPALIA, a.s.
Žádné komentáře
 
www.aktuality.nazory.eu ... WELCOME